Christer Eiserman

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1975.

Delägare i Grönfeldts Advokatbyrå AB 1986 – 2006. Därefter egen verksamhet i kontorsgemenskap med Hestra advokatbyrå AB.
Ledamot av styrelsen för Västra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund 1989 – 1995.
Tidigare ledamot av Besvärsnämnden för rättshjälpen och under många år verksam som skiljeman i arvodestvister.

Föreläsare vid vidareutbildning för advokater och jurister i regi av bla Limhamnsgruppen och Blendow Group samt föreläsare vid Domstolsakademin.

​Expert i 2002 års Vårdnadskommitté (SOU 2005:43).

​En av skribenterna i Advokatsamfundets jubileumsbok,  Sveriges Advokatsamfund 125 år, utgiven i november 2012.

Föredragshållare vid familjerättsdag 2018-04-23 arrangerad av Hovrätten för Västra Sverige.